Nog even under construction

AED Eenvoud in gebruik (Concept)

aedindestraat3

Het idee is om in heel Nederland en dan ook in alle straten, alle wijken en ook op alle scholen een AED neer te hangen.

Dit spaart mensenlevens.
De reden om een AED te plaatsen bij u of bij u in de straat is om bij een plotselinge hartstilstand zo snel mogelijk een levensreddende schok toe te dienen. Een schok binnen de 30 seconden na de hartstilstand geeft > 90 % kans op succes, binnen 1 minuut is dit > 70 % en binnen 3 minuten is dit nog maar +/- 40%. Naarmate de tijd verstrekt begint iedere seconde te tellen. De zwakke schakel is de mens, die aarzelt of zoekt wat hij moet doen. Alle handelingen die de AED overneemt van de gebruiker, leveren tijdswinst op.

(meer…)

Nieuws

<b>AED in de praktijk</b>

AED in de praktijk

Een AED is een apparaat dat een schok toedient. Dat klinkt best eng. Hoe reageert bijvoorbeeld h...
<b>Brochures Hartstichting</b>

Brochures Hartstichting

In deze brochures vindt u informatie over hart- en vaatziekten, een gezonde leefstijl en over hoe ...
<b>Keuze wel of niet reanimeren</b>

Keuze wel of niet reanimeren

Bron:Nederlandse Hartstichting De beslissing of u wel of niet gereanimeerd wilt worden is aan...
<b>Wat kost een AED in de straat</b>

Wat kost een AED in de straat

Om een AED in uw straat te plaatsen is het belangrijk om te weten hoeveel gezinnen er wonen en ook m...
Top