Home


AED Eenvoud in gebruik (Concept)

Het idee is om in heel Nederland en dan ook in alle straten, alle wijken en ook op alle scholen een AED neer te hangen.

Dit spaart mensenlevens.

De reden om een AED te plaatsen bij u of bij u in de straat is om bij een plotselinge hartstilstand zo snel mogelijk een levensreddende schok toe te dienen. Een schok binnen de 30 seconden na de hartstilstand geeft > 90 % kans op succes, binnen 1 minuut is dit > 70 % en binnen 3 minuten is dit nog maar +/- 40%. Naarmate de tijd verstrekt begint iedere seconde te tellen. De zwakke schakel is de mens, die aarzelt of zoekt wat hij moet doen. Alle handelingen die de AED overneemt van de gebruiker, leveren tijdswinst op.aed

Een AED is een apparaat waarmee men een elektrische schok aan het hart kan toedienen, wanneer er sprake is van levensbedreigende hartritmestoornissen. Een ingebouwde computer analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of het noodzakelijk is een stroomstoot toe te dienen. Het apparaat geeft u via een ingebouwde computerstem opdracht om een stroomstoot toe te dienen of te starten met hartmassage en mond op mondbeademing. In een ingebouwd display kan men de gesproken opdracht ook aflezen. De AED leidt u op een veilige wijze door de reanimatie heen tot professionele hulpverleners het van u overnemen.
Meer over AED >>>

Gratis EHBO app voor hulp in een noodsituatie

app home

Het Rode Kruis start een campagne omdat veel te weinig mensen gebruik maken van het apparaat bij de reanimatie na een hartstilstand.

Aan de lijn woordvoerder van het Rode Kruis, Merlijn Stoffels.

Dowload de gratis EHBO App

 

Ziekenhuis
Buiten het ziekenhuis worden elke week 300 Nederlanders getroffen door een hartstilstand. Thuis, op straat of op de sportclub. In totaal zijn er 15.000 tot 16.000 slachtoffers per jaar.
Nu overleeft 10 tot 20% van de slachtoffers. Door reanimatie en inzet van een AED kan dit percentage omhoog. Dat blijkt uit onderzoek van Koster en Berdowski in Noord-Holland.

Bedrijfszekerheid
Niet alle AED’s kunnen ten alle tijde een goede werking garanderen, bij iedere investering is het spijtig als het toestel niet werkt wanneer nodig, maar bij een AED is dit dodelijk. De meeste AED’s testen op bepaalde tijden bepaalde onderdelen. Sommige AED’s testen wekelijks en andere dagelijks de vitale onderdelen.

Keuze wel of niet reanimeren
De beslissing of u wel of niet gereanimeerd wilt worden is aan u. Niet iedereen wil gereanimeerd worden. Sommige mensen zien een hartstilstand als een mooie dood.
Lees meer >>>